Innsettelse av diakon Christina

Innsettelse av diakon Christina

Velkommen til gudstjeneste søndag 10. juni kl. 11 i Fjellhamar kirke. Da vil vår nye diakon, Christina Eikrem, innsettes av prost Torstein Lalim. Biskopens tjenestebrev blir lest opp og vi ber for Christina og hennes tjeneste i Fjellhamar menighet. Prost Lalim preker over Johannes 1, 35-51 hvor disiplene begynner å samle seg rundt Jesus. Gudstjenesten ledes av sokneprest Tor Martin Synnes, diakon Christina og organist Maria Brabrand. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe hvor vi skal bli bedre kjent med Christina. 


Del denne artikkel på e-post