Seniorarbeid


Fjellhamar menighet ønsker å skape et miljø for seniorer, hvor man kan få venner, bygge nettverk og delta i meningsfylte aktiviteter. 
Dagens seniorarbeid knytter seg til aktivitetene nedenfor.


Seniorarbeidet skjer i regi av menighetens seniorutvalg. 
Leder: Reidar Kavlie- Borge  Tlf. 900 26 200


 
Seniortreff våren 2018
Det er seniortreff kl. 11:00, normalt hver tredje fredag måneden, i Fjellhamar kirke. Ulike emner blir belyst. Seniortreff er et lavterskeltilbud for aldersgruppen 60+.  Siktemålet med samlingene er å skape en plattform hvor mange kan føle seg inkludert, uten nødvendigvis å være faste kirkegjengere. Følgende dager er fastlagt for høsten: 19. januar, 16. februar, 16. mars, 20. april, 18. mai og 8. juni. 
Kontaktperson: Reidar Kavlie-Borge, tlf .900 26 200

Gå-gruppa

Hver onsdag kl. 11:00, i all slags vær, går vi fra Sørlihavna til Losby og tilbake. Vi tar en kaffe og bolle på Losby Gårdskafe. Turen gir mulighet for god mosjon og en koselig prat. Ingen påmelding - du møter bare opp.Kontaktperson: Kjell Storeide tlf. 995 04 100

 
Seniorturer
Én gang i året er det seniortur.  Årets tur blir fredag 8. juni. 
Avreise fra Fjellhamar kirke kl. 10.00.
Påmelding til menighetskontoret, tlf. 679 34 814
 
Bibelundervisning
Seniorutvalget har som ambisjon å starte bibelundervisning på dagtid.  Opplegget er tenkt ledet av en teolog og vil gå dypere ned i noen bibeltekster. Bibelundervisningen er tenkt å ha et klart undervisningspreg. Dette vil foregå i Lørenskog Hus, 8 etg møterom "Fremtia" og de som vil kan ta seg en kopp kaffe etterpå har mulighet til det.

Følgende torsdager kl. 11:00 er avsatt til dette: 8 februar, 22. februar og 8. mars.
Kontaktperson: Rolv Bjelland tlf. 977  54 043
 

Les mer

Seniortur fra Sørlihavna kl.11.00 på onsdag

Ei gruppe på 5-8 personer (menn og damer) fra Fjellhamar menighet har det siste...   Les mer...