Knøttesang


En videreføring av babysang for barn mellom 1 og 5 år.

Dette er sanglek på matter for barn i følge med en voksen. Vi synger, spiller instrumenter og gjør bevegelser. Vi avslutter samlingen med å tenne et lys for hvert barn.

Knøttesang vil starte igjen i 2022.

Ved eventuelle spørsmål eller ønske om mer informasjon, ta kontakt med Anniken Bye.

___________________________________
Anniken Bye
Trosopplærer
47391658
 ah324@kirken.no