Knøttesang


En videreføring av babysang for barn mellom 1 og 5 år.

Dette er sanglek på matter for barn i følge med en voksen. Vi synger, spiller instrumenter og gjør bevegelser. Vi avslutter samlingen med å tenne et lys for hvert barn.

Dato for oppstart vår 2021 blir satt når vi vet mer om koronasituasjonen fremover.

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Karine Furnes Eriksen.

___________________________________
Karine Furnes Eriksen
Trosopplærer
92257541
 ke653@kirken.no