Knøttesang


En videreføring av babysang for barn mellom 1 og 4 år.

Velkommen til Knøttesang! Dette er sanglek på mater for barn i alderen 1-4 år i følge med en voksen. Her synger vi, spiller instrumenter, danser, leker og nyter såpebobler sammen! Vi avslutter samlingen med å tenne et lys for hvert barn.

Knøttesang i Fjellhamar kirke er hver tirsdag kl. 17:00-17:45, og fungerer som en del av Tirsdagsåpent. Etter sangstunden kan de som ønsker det derfor være med ned i kirken hvor det er kafe, leke- og hobbykrok, legobygging og masse hygge.

Det koster 250,-  i kalenderåret å være medlem på Knøttesang hos oss. Jo flere medlemmer vi får - jo mer støtte og midler får vi til å drive tilbudet på en god måte. Derfor er det fint om dere melder dere inn ved å klikke på linken under her, om dere tenker å være med på Knøttesang på fast basis. 
Det er såklart mulig å komme å prøve noen ganger før man bestemmer seg.

Påmelding her: Link til påmeldingsskjema kommer,
 

Vi starter opp tirsdag. 18. januar kl. 17:00! Alle knøttesangere bruker da inngangen nede i kirken - da vi vil ha knøttesang nede mens Soul kids er oppe. Enn så lenge er det bare å møte opp, så kommer det mer informasjon om påmelding for være med fast etterhvert. 

 

Ved eventuelle spørsmål eller ønske om mer informasjon, ta kontakt med Anniken Bye.

___________________________________
Anniken Bye
Trosopplærer
47391658
 ah324@kirken.no