Tilrettelagte tilbud


Vi ønsker å være en inkluderende menighet, der alle opplever at de er velkomne og ønsket. 


Alle våre gudstjenester, trosopplæringstiltak, barne- og ungdomsopplegg og andre arrangementer er åpne for alle. Dersom det er behov for tilrettelegging av ulikt slag, ønsker vi gjerne at dere tar kontakt. I tillegg har vi noe eget opplegg, spesielt tilrettelagt for mennesker med funksjonshemming. 

Kalender - Tilrettelagte tilbud

Les mer om disse tilbudene under, og ta kontakt hvis dere har noen spørsmål.

Kalender - Tilrettelagte tilbud