Et Lørenskog for alle!


Fjellhamar og Skårer menigheter er medarrangører på åpen workshop 19. og 23. august!

 

Dette blir spennende! Alle er invitert!

Workshopen arrangeres sammen med Norske Kvinners Sanitetsforening, Frivillighetsrådet, Eldrerådet, Lørenskog IF, Hammer Turn, Landbrukskontoret, Nitor og Lørenskog kommune. Alle innbyggere, lag- og foreninger, næringsliv og ansatte i kommunen er velkomne, og workshopen vil vare kl 17-19.30 begge dager. 

  • Vil du bidra til livsglede og mestring for alle kommunens innbyggere?
  • Bidra til å bekjempe ensomhet og utenforskap, og få alle med i det store «vi-et»?
  • Få bedre kjennskap til hvilke tiltak som drives av frivilligheten, kommunen og næringslivet, og løsninger vi kan gjennomføre i fellesskap?

Dette er viktige diakonale temaer som både menighetens strategiplan og diakoniplan sier vi skal jobbe for! 

Mer informasjon og påmelding finner dere på kommunens nettside: 

https://www.lorenskog.kommune.no/siste-nytt/et-lorenskog-for-alle.120438.aspx

Dersom dere ønsker å være med er det flott om dere skriver at dere representerer Fjellhamar menighet, så vi vet hvem som kommer fra menigheten.

Spørsmål? Kontakt diakon Christina Eikrem (CE799@kirken.no, 94094324)

(Foto: Lørenskog kommune)