Info om politiattest


Alle som skal være med som ledere på leir, må skaffe politiattest før leiren starter. 

 

I Fjellhamar kirke har vi hundrevis av barn/ungdom på leir i løpet av et år. I tråd med rutinene til Den norske kirke kreves det politiattest for å kunne være med som leder, for å sikre at disse blir tatt godt vare på. 

Den enkelte leder må selv ta ansvar for å søke om politiattest, og ha denne på plass før leiren starter. Denne prosessen tar vanligvis 2-4 uker.

Du vil motta politiattesten i din digitale postkasse eller i vanlig post. Du må da ta den med til den Øystein eller Espen og vise den frem.

Du trenger ikke skaffe ny politiattest for hver leir du skal være leder på, men du kan heller ikke bruke en politiattest fra et annet sted. Med andre ord: Du må søke om en egen politiattest for arbeidet i kirka, men i utgangspunktet trenger du ikke gjøre det mer enn én gang. 

Hvordan søke om politiattest?

  1. Det kan søkes om politiattest elektronisk, ved å følge denne linken: https://attest.politi.no/web/ (du må logge inn med MinID/BankID).
  2. Når du søker velger du «Tros- og livssynssamfunn» som Kategori og Formål. 
  3. Legg ved bekreftelse på formål. Den laster du ned her - og må fylles inn med navn og fødselsnummer.
  4. Hvis du er under 18 år må du i tillegg legge ved underskrift fra foresatte. F.eks. som dette. Her må du fylle ut ditt og foresattes navn, for så å printe ut å få signatur fra foresatt. Til slutt må du skanne det, eller ta et bilde av det, og laste det opp til søknaden.

Mer informasjon og svar på flere spørsmål om politiattest finnes her

 

Eventuelle konsekvenser
En politiattest vil inneholde eventuelle overtredelser innenfor feltet du skal jobbe med. Som hovedregel vil en anmerkning på politiattesten medføre at vedkommende blir ansett som uaktuell for arbeid med barn og unge, og derved ikke tas inn som ansatt eller frivillig. 

Kriteriene og straffebestemmelsene som anmerkes er utvalgt fordi de er potensielt kritiske i forhold til kontakt med barn. For de mindre alvorlige reaksjoner, har politiattesten innebygd en tidsbegrensning på opplysningene. Saker av mindre alvorlig karakter vil dermed bare utestenge vedkommende fra oppgaver knyttet til barn og unge for en viss periode. Hensynet til at mindre lovovertredelser ikke skal gi en person livsvarig utestengelse, er dermed ivaretatt gjennom bestemmelsene i politiregisterloven. 

 

For utdypende informasjon om bruk av politiattest i kirke - les her.