Påsken i Fjellhamar menighet


Velkommen til påskefeiring i Fjellhamar menighet.

 

Den kristne påskehøytiden er den eldste kristne høytiden. Den er en feiring av at Jesu død og oppstandelse. Selv om alt leder fram mot festen og gleden påskedag, er hver dag fra palmesøndag til påskedag viktig på sin måte. Sammen forteller de ulike dagene historien om hva som hendte i Jerusalem for 2000 år siden. Vi inviteres til å følge Jesus på hans vei, og få oppleve hva hans død og oppstandelse betyr for oss i dag. 

Påskenatt og 2. påskedag kl. 11.00 er i Lørenskog kirke. Resten av gudstjenestene er i Fjellhamar kirke. 

Palmesøndag 14. april kl. 11.00, minnes vi at Jesus red inn i Jerusalem og ble hyllet som en konge. Nattverd. Liturg: Øyvind Erlandsen og Elisabeth Lund. Preken: Ole Gustav Klevberg. Organist: Alf Knutsen

Skjærtorsdag 18. april kl. 18.00. Vi minnes den siste kvelden Jesus hadde sammen med disiplene før han døde. Da innstiftet Jesus nattverden, så nattverdfeiringen er sentral. Jesus tok også på seg tjenerrollen og vasket disiplenes føtter den kvelden. Liturg: Ole Gustav Erlandsen og Elisabeth Lund. Preken: Elisabeth Lund. Organist: Maria Brabrand. Etter gudstjenesten blir det kveldsmat nede i festsalen.

Langfredag 19. april kl. 11.00, er det pasjonsgudstjeneste. Det er en mer stille og alvorlig gudstjeneste der vi følger Jesus i hans lidelse og død på korset. Prest: Elisabeth Lund.  Organist: Maria Brabrand. 

Påskenatt 20. april kl. 23.00. Her starter vi en mørklagt kirke og fyller kirken med lys fra det store påskelyset, i en stemningsfull gudstjeneste med påskelovsangen, lesninger, påskesalmer og preken. Liturg: Tor Martin Synnes. Preken: Onesimus Jalata-Nagari.  Organist: Anders Fjeld Meyer.

Påskedag 21. april kl. 11.00. Høytidsgudstjeneste med nattverd der vi feirer at Jesus overvant døden! Kirkekaffe etter gudstjenesten. Prest: Tor Martin Synnes.  Organist: Maria Brabrand.

2. påskedag 22. april kl. 11.00. Gudstjeneste  Prest: Tor Martin Synnes. Organist: Maria Brabrand

2. påskedag 22. april kl. 17.00: G2-gudstjeneste med lovsang, undervisning og nattverd. Kveldsmat etter gudstjenesten. Prest Espen Hægeland.

 

Velkommen til kirken i påsken!