Vil du være med i en smågruppe?


For deg som kan tenke deg en fast liten gruppe å snakke om livet og troen, og be sammen.

 

I Fjellhamar menighet er nærmere 100 stykker med i ulike smågrupper. Det er et godt sted for å bli litt bedre kjente med noen få, hvor man kan snakke sammen om og dele erfaringer fra livet og troen, på godt og vondt, og å be sammen for det den enkelte har på hjertet. Vi har flere ulike typer smågrupper både i sammensetning av folk og innhold. Hvis du er nysgjerrig på dette og ønsker mer informasjon så ta kontakt med prest Tor Martin Synnes: ts547@kirken.no / 97114582.

Velkommen med i en smågruppe!