Gudstjenester søndag


Gudstjeneste kl 11:00 og G2 kl 17:00

 

Søndag er det to gudstjenester i Fjellhamar kirke.

Klokken 11:00 er det Espen Hægeland som er liturg, Det blir presentasjon av vårkonfirmanter 2020, nattverd og kirkekaffe.

Klokken 17:00 (G2) er det Marte Vilming som leder. Det blir lovsangsband, nattverd, forbønn og kveldsmat.