17 år - Rock My Soul


En musikkfestival som arrangeres i mars. Stort og gjennomført opplegg, der ungdom i alle aldre oppfordres til å komme. 17-åringer inviteres spesielt.