11 år - Lys Våken


Alle sjetteklassinger inviteres til overnatting i kirken, i slutten av november. Vi har felles aktiviteter, griller pølser, lærer om å være våkne for Gud og medmennesker, og har nattkino. Overnatter fra lørdag til søndag, og er med å arrangere Lys Våken-gudstjeneste søndag formiddag.