7 år - Julekrybbeverksted


7-åringer inviteres til kirken før jul sammen med en voksen, gjerne en fadder, for å lage julekrybbe.