Helt førsteklasses (6 år)


Vi vil være med å feire skolestart!

 

Våren før de begynner i 1. klasse, blir alle 6-åringer invitert til en fest i kirka. Vi snakker om hvordan det vil bli å begynne på skolen, lærer om den barmhjertige samaritan, og det å være gode mot hverandre. Viktigst av alt, lærer vi at alle er unike og helt førsteklasses sånn som de er! Barna blir også spesielt invitert til gudstjeneste der de vil få en bok som gave fra menigheten.

Det året barnet fyller seks år, vil dere motta invitasjon i posten med mer informasjon. Dette gjelder kun hvis barnet er døpt eller tilhørende kirken og dere bor i Fjellhamar sokn, men alle seksåringer er hjertelig velkomne! Sjekk ut kalenderen her på nettsida for årets datoer.

___________________________________
Anniken Bye
Trosopplærer
473 91 658
 ah324@kirken.no