Les om misjonsprosjektet i Baltikum


NAVIGATØRENE i Norge har vært engasjert i de baltiske statene siden Sovjetsamveldetida.

Stor hjertevarme på ungdomsleiren i Rezekne 2012! Foto: : Navigatørene

 

Tekst: Tor-Martin Synnes

Fra 2008 ble de tre landene en del av Ole-Magnus Olafsrud’s ansvarsområde. Fjellhamar menighet har fra 2013 gjort dette arbeidet til sitt misjonsprosjekt.

A.   Litt fakta

1. De baltiske landene er:

a.     Estland – ca 1,2 mill med Tallinn som hovedstad

b.     Latvia – ca 2,2 mill med Riga som hovedstad

c.     Litauen – ca 3,2 mill med Vilnius som hovedstad

2. Landene ble fri fra USSR i 1991. Men det tar mer enn 20 år å utvikle en demokratisk tradisjon i et post-kommunistisk og -ateistisk samfunn.

3. Landene ble med i EU 2004. Finanskrisa traff hardt i 2009, aller hardest i Latvia. Det er en ungdomsledighet på 45%, og en i gjennomsnitt lønnsreduksjon på 40%. Folket provoseres av korrupsjon og liten forandringsvilje i regjeringene.

4. Det er etniske spenninger med russiske minoriteter på ca 30%. Russerne er underpriviligerte.

5. Det er mye godt menighetsliv; inklusive relasjonsbaserte nyplantinger. Men mange unge strever med loviskhet og blir borte fra eller tiltrekkes ikke av menighetslivet. Men hvor ville vi vært med KGB pustene oss i nakken i generasjoner?

6. Landene preges mer av en skam- enn en skyldkultur. Smadret selvfølelse, lite håp, anstrengt forhold til autoriteter … skaper behov for å bli møtt med radikal nåde i trygge vennskap og levende møter med Jesus.

7. De er hjertegode mennesker som det er lett å bli glad i. Vi har mye å lære av deres gjestfrihet, nøysomhet og slitesterke tro i krevende tider.

 

B.   Navigatørenes engasjement i Baltikum

Flere i Navigatørene har reist i Latvia de siste 25 åra. Noen har kommet til tro og er blitt fulgt opp siden. Navigatøren har også hatt kontakt med en del menigheter. Siden 2008 har Ole-Magnus og Kari Olafsrud:prioritert Latvia – med leirarbeid, oppstart av studentarbeid i Riga, menighets-engasjement, medvandring og samlivskurs.

De har hatt en reisetjeneste i Estland - der vi er medvandrere for en del unge voksne i arbeids- og menighetsliv. Noen kommer til tro rundt dem. Vi håper å starte et studentarbeid i Tallinn i løpet av 3 år. Gud må åpne noens hjerter.

Litauen – har de ikke hatt kapasitet til å besøke. Vi ber om «brohoder» inn i landet.

 

C. Mer om Latvia  litt nåtid og drømmer for framtida.

Vi er spente på hvordan Fjellhamar menighet kan bidra i den videre utviklingen.

1.  Vi har et ungt studentarbeid i Riga. Det er sårbart, bl. da flere er sesongarbeidere i Norge for å finansiere studiene sine – og tidvis bidra i familiens økonomi. Vi ønsker å bre oss til flere studiesteder.

2. Vi følger de nyutdannede for å backe dem i tro og liv inn i arbeids-, familie- og menighetsliv – i Baltikum eller andre land de flytter til for å finne jobb.

3. Leirarbeidet i Zosna langt øst i Latvia er sentralt. Det drives av familien Koval. Studenter fra Norge, England og USA bidrar som gruppeledere, ballspillere, tåretørkere og bibelsamtalere. Normalt deltar ca 80 latviere fra 12-20 år; derav 20 fra barnehjem. De som kom til tro her for 3-4 år siden er nå med i studentarbeidet i Riga og er selv ledere i leirarbeidet.

4. Vi har gode relasjoner til ulike menigheter og teologiske læresteder. Janis Vanags, erkebiskopen i den Lutherske kirken ønsker hjelp til mer disippelfokus.  

5. Vi har gode relasjoner til IFES (Laget) og Latviske Evangeliske Allianse som ønsker samarbeid. Vi utvikler et eget ungdoms- og studentarbeid for å nå menighetsløse unge – og – bidrar til å grunnfeste og utruste mennesker i menighetene.

6. Privat barnehjem med Luba V som leder. Luba kom til tro for få år siden, utdannet førskolepedagog med mastergrad og er godkjent av myndighetene til å starte barnehjem. Hun trenger «det meste» for å komme i gang; først og fremst et sted. Det var et høydepunkt for henne å få dele sin visjon i Fjellhamar kirke mars 2013.

7. Samlivsarbeid og alt som angår barns utvikling representerer hav av behov og muligheter. Vi har hatt to vellykkede samlivskurs – og vil gjerne gjøre mer.

8. Familieleire kan utvikles i forlengelsen av studentarbeidet og i samarbeid med kirker.

9. Ressurser

a. Patrick Noonan (30), USA er bosatt i Riga etter fem somre i Norge og Latvia. Heltidsmisjonær, sendt av Navigatørene i USA. Lærer latvisk språk og kultur. Andre bidrar noe gjennom reisetjeneste.

b.Ole-Magnus Olafsrud er regelmessig i Latvia. Vi har ofte latviere boende. Kari Olafsrud reiser noe, men prioriterer Estland. Norsk studentteam bidrar fast. Grete og Jørun Asle Holme, Fjellhamar har lang erfaring fra Baltikum

c. Kari og Ole-Magnus eier en stor leilighet sentralt i Riga. Her bor Patrick N sammen med studenter. Her har vi bibelgrupper og samlinger av alle slag.  

Prinsipper vi ønsker å bygge arbeidet på

a. «Ikke glem de fattige» - Gal 2,10. Bistand er bibelsk. Samtidig ønsker vi å bidra til ny bærekraft i et prøvet folk og samfunn: En ny generasjon unge som tror på Gud, seg selv og landet sitt. Vi vil utvikle folk som utvikler landet – materielt og åndelig. Vi vil bidra til nye arbeidsplasser gjennom samarbeid og kompetanseutveksling.

b. «Menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene …».

Vi ønsker å tjene de nasjonale, på deres premisser - i deres kultur. Alternativet er usunn avhengighet og passivisering. Vi trenger Fjellhamringer som besøker og mottar besøk. Vi vil unngå stigmatiserende «Misjonsturisme»

c. «Gi, så skal dere gis …». Vi blir rikere på alt når vi gir av oss selv – 1 Tess 2,7-11. Vi har mye å lære av og sammen med våre venner i Baltikum. Med en ydmyk holdning kan vi bidra frimodig – blant barn, ungdom og voksne. Og selv berikes og modnes. Synergi!

d.  «Den minste skal bli til tusen …» - Jes 60,22 Det minste og den minste gror og multipliseres der Guds kjærlighet er på ferde. Vi tror på trofast «småskala» arbeid over tid der ting skjer i de nasjonales tempo og tro. For Gud tar seg av veksten når vi er trofaste mot de mennesker han gir.

Konkretiseringer for veien videre … Fjellhamar og Navigatørene

a. Forbønn for mennesker og situasjoner.

• Åndskampen er kraftig; Efeserbrevet 6,10-20 gir sentrale bønne-temaer. 

• Misjons- og bønnegruppe. Mailgruppe som får bønneemner tilsendt

• Oppslagstavle i kirken med informasjon og bønneemne

b. Ungdom, familier og enkeltmennesker engasjerer seg i barns- og unges liv.

Sommeren 2013:

- to ungdommer blir om mulig med på hele eller deler av utrustningsleir i Norge (21.-28.6) og leir i Zosna m/ teambuilding (1.-9.7)

- Henriette Olafsrud blir med på deler av leiren, sammen med Ole-Magnus

- Faglige bidrag overfor de som jobber med barn på leirene er kjærkomne.

c.     Støtte studentarbeidet:

• Delta på studentsamlinger / weekender i Latvia

• Årlig inviteres studenter til Norge til «Time Out», Navigatør-weekend i januar og disippelleir i juni. De kan besøke Fjellhamringer før / etter leirene.

• Engasjere seg i start av nye studentarbeider i Latvia – og Tallinn i Estland.

• Holde «lange» medvandrer-relasjoner med studenter inn i arbeidslivet.

d.  Lubas private barnehjems-arbeid.

• Be om tro og ledelse i etableringsfasen. Finne et egnet sted / hus / gård

• Besøke og støtte arbeidet … bidra med kjærlighet og faglighet

• Besøke andre barnehjem med mulig synergi

e. Videreutvikle et familiearbeid

• Bidra i nye leirkonsepter

• Videreutvikle en seminar-virksomhet rundt samliv og barns oppvekst

f. Næringsutvikling for flere arbeidsplasser.

• Mikrofinans-aktige bidrag til folk med gode businessideer

• Bidra med businessideer og utvikle næringsliv i samarbeid med latviere.

g.  Bidra økonomisk

• Kjærkomne kirkeofringer som brukes overfor strategiske behov

• La Gud berøre oss til å støtte mennesker og prosjekter

h.  Være nysgjerrige på hva Gud åpner opp

• Nye initiativ i Latvia … og et studentarbeid i Estland

• Være en del av noe nytt i Litauen

Gud har store tanker om mennesker han har skapt til sin ære. Men de er sårbare; som skudd i en hage som trenger gode vekstvilkår. Gud har sin plan og timing – som vi skal få være med på, slik

Jes 60,21-22 beskriver:

I ditt folk skal alle være rettferdige, de skal eie landet til evig tid.

De er et skudd i min hage, som hendene mine har laget til min ære.

Den minste skal bli til tusen, den ringeste til et mektig folkeslag.

Jeg er Herren, når tiden er inne, lar jeg det skje i hast.

 

18.04.2013