SUPERtirsdag (1-9 år)


Tirsdager fra kl. 16-18 er det familiedag i Fjellhamar kirke. Vi inviterer til middagsfellesskap og sang- og musikkaktiviteter for barn fra 1-9 år. 

 

Supertirsdag er et tilbud til alle barnefamilier i nærmiljøet. Det er for deg som vil slippe å lage middag en dag i uken, for deg som ønsker å bli kjent med flere i nærmiljøet, for deg som har barn som er glad i musikk og for deg som ønsker å ha en fritidsaktivitet sammen med barnet ditt. Vi opptrer også på ulike gudstjenester og på eldretreff på Dovre med barnekoret. 

Programmet ser slik ut: 

Kl. 16:00 Dørene åpner (inngang i underetasjen)
Kl. 16:15 Middag (husk påmelding før kl. 13.00 samme dag til Karine tlf: 922 57 541, eller på facebookgruppa vår "SUPERtirsdag i Fjellhamar kirke"
Kl. 16:50 Knøttesang (for barn opp til tre år)
Kl. 17:10 Minigjengen (3-5 år) og Maxigjengen (1. til 4. klasse)
Kl. 17:50 Avslutning med lystenning og bønn

Knøttesang er vårt musikktilbud til de yngste barna. Det er et kreativt tilbud til barn, i fellesskap med mor eller far. Knøttesang gir familien en sangskatt av tradisjonelle viser, rim, regler, nyere sanger og sanger som formidler et positivt gudsbilde. I tillegg stimulerer det barnets språklige, musikalske og motoriske utvikling. Ta kontakt med menighetsmusiker Sigrun Skårberg: sigrun.skarberg@gmail.com for å bli med, eller trosopplærer Karine Furnes Eriksen (se kontakt under).  Se bilder.

Minigjengen starter sammen med de eldste barna. Her øver de seg på å være korsangere på trabulanter. Fra kl. 17:30 har Minigjengen sitt eget opplegg i sidesalen i kirka. Her har de musikkaktiviteter, lek og sang på gymmatter på gulvet.

Maxigjengen er for de eldste på Supertirsdag. De har korøvelse fra 17:10-17:50. De øver inn noen sanger sammen med Minigjengen og noen sanger alene. Ofte får noen fra Maxigjengen ta seg av soloene.

Pris er 200,- i året per barn. 

Pris for middag er 15,- for barn og 25,- for voksen.

For mer informasjon og påmelding, ta gjerne kontakt!

Kontakt:
Karine Furnes Eriksen
E-post: karine@lorenskog.kirken.no
Tlf: 922 57 541