Søndagsskole


Søndagsskolen er vårt tilbud til barna under gudstjenesten.

 

På søndagsskolen hører vi bibelfortellinger, synger, ber, leker og lager spennende ting.

Vi starter oppe i kirkerommet. Mens Søndagsskolesangen spilles, samles barna ved skattekisten foran i kirken. Der står søndagsskolelederen klar. Sammen åpner vi kista som inneholder et hint om tema for søndagsskolen. Etterpå går vi på rekke ned i underetasjen og fortsetter opplegget der. Vi har en fast ramme på søndagsskolen slik at barna skal kjenne seg igjen fra gang til gang. Vi går opp igjen i tide til at barna kan delta i nattverden.

Fjellhamar kirkes visjon er ”Levende tro og varme fellesskap”. Vi ønsker at Søndagsskolen skal være et varmt fellesskap hvor barna skal få kjennskap til Bibelen og Jesus. 

Alle barna som kommer på søndagsskolen regnes som medlemmer, men det er en stor fordel at så mange som mulig blir betalende medlemmer. Dette er fordi søndagskolen får statsstøtte og Frifondmidler for de betalende medlemmene. Kontingentsatsen er 250,- pr. år. Det vil være mulig å betale kontingent med Vipps; 15001 eller overføring til kontonummer 1628.32.03100. Husk å merke betalingen med ”Kontingent, søndagsskolen og barnets navn”.

Vi har søndagsskole mange søndager i skoleåret, med unntak av familiegudstjenester. Følg med i nettkalenderen for oversikt over søndager med Søndagsskole.

Hvis du som forelder/foresatt leser dette og tenker: ”Oj, dette har jeg lyst til å være med på!”, da er det bare å si ifra. Vi har nemlig plass til enda flere søndagsskoleledere! 

___________________________________
Anniken Bye
Trosopplærer
47391658
 ah324@kirken.no