Konfirmanter med funksjonshemming


Ferie og kirkefellesskapstur til Solgården                                     

 

 

Ta kontakt med undervisningsprest Espen Hægeland, dersom det er ønske om tilrettelagt konfirmasjonsopplegg. Vi ønsker at alle skal få tilbud om en innholdsrik konfirmasjonstid.

Utviklingshemmede kan bl.a. få tilbud om tilrettelagt konfirmantundervisning på Solgården i Spania.

Dette er et turopplegg spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming. Målet er å kunne samle deltagere fra hele kirke-Norge. Turen er en ferie og kirkefelleskapstur. Det er i den forbindelse det blir tilbudt konfirmantundervisning for dem som ønsker dette som sitt konfirmasjonsopplegg. Dette opplegget er spesielt beregnet for utviklingshemmede.
 
Turen arrangeres av Solgården i samarbeid med Kirkerådet for Den norske kirke, Diakoni-stiftelsen Rogaland, borg og Stavanger bispedømmer.
Deltagere i alle aldre og med ulike funksjonsnivå er velkomne med. Alle deltagere forutsettes å ha med egen ledsager.

Se brosjyren fra 2015, og ta kontakt for nærmere avtale.