Møtested kirken – en kveldsgudstjeneste


Flere menigheter på Nedre Romerike samarbeider om kveldsgudstjenester tilrettelagt for mennesker med funksjonshemming.

Vasshjulet Tut og Blæs spilte under jubileumsgudstjenesten for Møtested kirken. Foto: Johannes Morken

 

Kveldsgudstjenester, spesielt tilrettelagt mennesker med funksjonshemming

Våren 2018:

  • Onsdag 14. februar, kl. 18:30. Øvre Rælingen kirke. Kirkekaffe fra kl. 19:30-20:15.
  • Onsdag 11. april, kl. 18:30. Øvre Rælingen kirke. Kirkekaffe fra kl. 19:30-20:15.
  • Onsdag 30. mai, kl. 18:30. Øvre Rælingen kirke. Kirkekaffe fra kl. 19.30-20.15.

Høsten 2018:

  • Onsdag 26. september, kl. 18.30. Rotnes kirke, Nittedal. Kirkekaffe fra kl. 19.30-20.15.
  • Onsdag 5. desember, kl. 18.30. Fjellhamar kirke. Kirkekaffe fra kl. 19.30-20.15.

Informasjon og historie

Dette er en kveldsgudstjeneste som er spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming. Alle menighetene på Nedre Romerike samarbeider om disse gudstjenestene, så det går på rundgang hvem som preker,  spiller og har kirkekaffen. Gudstjenestene holdes i Fjellhamar kirke tre ganger i året,  samt en gang i Øvre Rælingen kirke og en gang i Rotnes kirke.

Denne gudstjenesten er en spesialgudstjeneste, med fokus på enkelhet og kontinuitet. Det legges vekt på at gudstjenesten skal være lett å følge med på, og det brukes samme program hver gang. Vi bruker spesiallaget liturgi med mye musikk. Det er også lagt opp til mye deltagelse fra målgruppen.

Lokalene som brukes er godt lagt til rette for rullestolbrukere, og større grupper med ledsagere.

Møtested Kirken ble startet i 1993 og er åpent for alle. «Vasshjulet tut & blæs» og «Syng med oss» koret er blant de som gjennom flere år har satt sitt utmerkede preg på disse gudstjenestene. Kirkekaffen er også en viktig del av kvelden, der det ofte er litt underholdning og noe godt å bite i.

 

• Kontakt diakonvikar Øystein Skarholm