Opplegg på institusjoner


Besøk, sjelesorg og andakter på sykehjem og servicesenter.

 

Institusjoner der menighetens ansatte har ansvar for andakter, nattverdsamlinger og besøk/sjelesorg, er Lørenskog sykehjem (i samarbeid med Skårer menighet),
Kirkens hyggestund på Dovre bolig-og servicesenter.

• Kontakt diakon Christina Eikrem