Vil du besøke noen?


Vi trenger flere som gjerne vil besøke noen som trenger en som stikker innom.

 

Besøkstjenesten bygges opp i samarbeid med Pleie- og omsorg i Lørenskog kommune. Noen svært aktive besøkere er i sving, men det er behov for flere. Dersom noen kan tenke seg å sette av for eksempel halvannen time hver annen uke, kan de henvende seg til diakonen. Også folk som ønsker besøk, kan henvende seg.

• Kontakt diakon Christina Eikrem