BUF styrer barne- og ungdomsarbeidet


En egen, uavhengig organisasjon organiserer Fjellhamar menighets arbeid blant barn og unge.

BUF er en egen organisasjon for barne- og ungdomsarbeidet i Fjellhamar menighet. Foto: : Magnus Stensrud

 

BUF står for barn og unge Fjellhamar.
Styret består av Brynjar Sætre(leder), Stella Mwangi, Magnus Stensrud, Marianne Huuse, Bente Molstad (observatør) og Espen Hægeland (sekretær).
Styret velges for to år av gangen.

BUF har som oppgave å sørge for at menighetens barne- og ungdomsarbeid fungerer. Det betyr blant annet å sørge for økonomien, gode rammebetingelser og gode tiltak for barn og unge i alle aldre.

BUFs ansvar dreier seg i hovedsak om de kontinuerlige tiltakene i menigheten. Mange av disse aktivitetene korresponderer med trosopplæringstiltakene i menigheten, derfor utgjør personene ovenfor også trosopplæringsutvalget sammen med menighetens trosopplærerne.

(BUF het BULM, barn og unge Lørenskog menighet frem til 2014)