Gudstjenesten G2


Gudstjeneste annenhver søndag kl. 17.

 


Gudstjeneste annenhver søndag kl. 17.00.
G2 betyr kort og godt Gudstjeneste nr. 2. 

Dette er en gudstjeneste for folk i alle aldre, men formen passer trolig godt for deg som er ung. Her legger vi vekt  på forkynnelse, lovsang, nattverd og forbønn. Uformelt. Velkommen til en hyggelig kveldsmat i etterkant av gudstjenesten. Alle er velkommen.

 

• Kontakt undervisningsprest Espen Hægeland - 959 94 346