Lederkurs


Menigheten har et tredelt lederkurs, fordelt etter alder: Skummamelk, Lettmelk og Helmelk.

 

Disse har ulike samlinger og turer, og deltar som ledere i menighetens barne- og ungdomsarbeid. Alle kursene har fokus på å utvikle den enkeltes tro og lederegenskaper. Dette gjøres gjennom undervisning, praksis, samtaler og fellesskap. Vi ønsker å legge til rette for at den enkelte kan finne sine egenskaper og talenter, og gis muligheten til å benytte disse i praksis. 

Skummamelk (10. klasse) møtes annenhver onsdag kl. 17, og reiser på tur til Dalen leirsted i november. 

Lettmelk (1. og 2. klasse) har egne samlinger og reiser på tur til London i februar. 

Helmelk (18-20 år) møtes hos undervisningsprest Espen Hægeland på torsdager, og reiser annenhvert år på en større utenlandstur. Det påfølgende år reiser vi på tur i Norge. 

Kurset har en kontigent på 250,- pr. år. Disse kan betales på Vipps (nr. 14999) eller til kontonr. 1628.32.03100. Merk uansett med navn og "kontigent lederkurs".

___________________________________
Espen Hægeland
Undervisningsprest
959 94 346
 bh765@kirken.no