Utvalgskabalen er lagt, men uten noe supperåd!


Fjellhamar menighet har mange frivillige, og blant annet er det mange som sitter i diverse utvalg. Men altså ingen i supperådet.

 

Tekst: Tor-Martin Synnes

Her har du hele kabalen.
Når nytt menighetsråd velges for fire år, fornyes også alle utvalgene. Det har tatt et drøyt halvår å få dette helt avklart av flere gode grunner. Men fra oppstarten i høst er nesten alt kommet på plass. Det er menighetsrådet som er ansvarlige for det frivillige arbeidet, og de har med få unntak en med i hvert utvalg. Sånn er det også med staben, det er stort sett en med i hvert utvalg. Det er mange gode gjengangere både av utvalg og medlemmer som tar en ny periode. Det er vi veldig takknemlig for. Til sammen er det rundt 70 medlemmer fordelt på noen og seksti personer.

Men menighetsrådet har også to nyskapninger klare, seniorutvalget og medarbeiderutvalget. Seniorutvalget vil jobbe mer strategisk og samlende for at Fjellhamar menighet skal ha et godt og variert tilbud til den stadig voksende gruppen med seniorer. Medarbeiderutvalget vil jobbe med hvordan vi kan ha gode rutiner for å involvere og rekruttere nye medarbeider, og følge de opp slik at de trives best mulig.

Det har også kommet inn et forslag om et supperåd. Som kunne ordne med suppe eller cafe både på ukedager og evt søndager. Den suppa der og andre godsaker tar vi med oss når vi skal bygge Fjellhamar menighet videre. Her finner du lista over alle som er i utvalgene våre per oktober 2016.

Oppdatert dokument kan du finne her.