Velkommen til gudstjeneste


Preken ved Johannes Morken

 

Velkommen til gudstjeneste i Fjellhamar kirke kl. 11 på søndag for de forfulgte. En søndag i året er viet de som må lide for sin tros skyld, og vi får besøk av Stefanusalliansen og våre egen Johannes Morken som både vil preke og informere om arbeidet Stefanusalliansen driver. Det vil særlig være et fokus på Irak, både gjennom prekenteksten fra Jeremia skrevet til jødene ved Babylons elver, og gjennom lidelsene kristine opplever der i dag.

 Vi skal også ha fest med å døpe to fine gutter, og det er nattverd. Gudstjenesten ledes av sokneprest Tor Martin Synnes og organistvikar Yngve Haltbakk. 

Etter gudstjenesten er det kirkebakkekaffe. Velkommen!