Dette vil menigheten


Vår visjon er Levende tro - varme fellesskap.

 

Fjellhamar menighet  dekker -  foruten Fjellhamar - Hanaborglia nord for Langvannet til Lørenskog stasjon, Kurland og sykehusområdet.
Vi har to kirker, Lørenskog kirke og Fjellhamar kirke.

Til Lørenskog kirke, bygda største kulturminne med sine snart 850 år, kommer folk til bryllup eller med et dåpsbarn i armene – og de kommer på sorgens dager til en grav. I Fjellhamar kirke yrer det av liv alle ukens dager hvor barn, ungdom, voksne og eldre samles til ulike aktiviteter og fellesskap. Vi drar jevnlig på tur, aller mest ungdommen, med mye moro og tid til å bli kjent. I Fjellhamar kirke feirer mange familier i året konfirmanter i stappfulle kirke.

Gudstjenestene søndager kl 11.00 og annen hver søndag kl 17.00 er menighetens store felles møtested på tvers av generasjoner. I en travel hverdag setter mange pris på gudstjenesten med sang, bønn, forkynnelse, nattverd og ettertanke.

Vi har også mange smågrupper som møtes til mat og prat om tro. Vi har tirsdagstapas med åpne samtaler om tro. Vi har store lokale arrangement i julegrantenning og gratisuka.

Fjellhamar menighets visjon er Levende tro og varme fellesskap. Vi ønsker at det skal prege alt vi gjør og alle samlinger vi har. Du kan komme med din tro, med din tvil, med din undring og med ditt liv, og møte en tro vi ønsker skal være livsnær og ekte. Og som setter sin lit til Gud og hviler i troen på at Jesus er ved vår side. I Fjellhamar menighet ønsker vi alle kan få en opplevelse av Guds kjærlighet, og at det skal prege fellesskapet vårt når vi møtes. På kirkekaffen etter gudstjenesten, i smågrupper i hjemmene og de mange aktivitetene i vår regi, kan omsorg deles og vennskap oppstå.
 
Fjellhamar menighet ønsker alle velkommen. Du kan ha en avklaret tro eller du kan være mer nysgjerrig og søkende i troen. Du kan være høy eller lav, frisk eller syk, med eller uten familie, innadvendt eller utadvendt. Vi trenger fellesskap med andre, og vi trenger en himmel over livet. I Fjellhamar menighet håper vi du kan finne begge deler.

Vil du lese mer om menighetens visjon og satsinger, kan du laste ned strategien for Fjellhamar menighet
 


Hilsen
Tor Martin Synnes
sokneprest

tmsy@lorenskog.kirken.no
Mobiltelefon:  971 14 582
Arbeid:          67 93 48 10