Fastgiver


Givertjenesten er avgjørende for å drive og videreutvikle menighetens arbeid. Vil du bli med å dra lasset?

 

Overføringer fra stat og kommune gir kirken en grunnleggende finansiering til kirkebygg, kirkegård, administrasjon og lønn. Disse overføringene er minkende og langt fra nok til å drive en aktiv menighet som Fjellhamar. Derfor har vi en fast givertjeneste som finansierer tre ansatte i barne- og ungdomsarbeidet. Dette er helt avgjørende for å drive det gode arbeidet blant barn, familier og unge. Les mer om arbeidet som drives her.

Fastgivertjenesten har som mål å dekke ca. 120% stilling, fordelt på flere personer i arbeidet blant barn og ungdom i menigheten. Pr. i dag ligger vi noe under dette målet, som betyr at vi har behov for flere fastgivere for å opprettholde arbeidet over tid. I tillegg samler vi inn offer under gudstjenestene, hvor halvparten går til ulike tiltak i menigheten. Den andre halvparten går til organisasjoner i inn-, utland og lokalmiljøet. 

Du kan velge mellom å være fastgiver til stillingene for barn og unge, eller generelt til menighetens arbeid. Gavene gir skattefradrag inntil 30.000,- i året. 

Bli fastgiver
Den enkleste løsningen er å bestille avtalegiro på nett. Du registrerer all informasjon selv, og bekrefter avtalen med BankID.

Fyll ut avtalegiro

Du kan også laste ned skjema for avtalegiro her, som fylles ut og sendes inn via post.

Ved praktiske spørsmål, ta kontakt med menighetskontoret på tlf. 67 93 48 14 eller via e-post her

___________________________________
Tor Martin Synnes
Sokneprest
971 14 582
 ts547@kirken.no