Fastgiver


Mye av menighetens arbeid driftes av faste givere. Bli med å støtte arbeidet!

 

Trosopplærer Karine Furnes Eriksen, menighetsmusiker Sigrun Skårberg og ungdomsarbeider Øystein Skarholm er alle ansatt helt eller delvis via givermidler.

Vil du støtte menigheten?

Av det Fjellhamar menighet samler inn under gudstjenesten går cirka halvparten til andre enn menigheten. Fast givertjeneste gir oss mulighet til å ansette ekstra krefter til barne- og ungdomsarbeidet.

Staten betaler prestelønningene. Overføringer fra kommunen gir avgjørende bidrag til kirkebygg, administrasjon og lønn til andre ansatte. Men det er langt fra nok til å drive en aktiv menighet. Derfor samler vi inn offer under gudstjenestene. Halvparten av de midlene går til ulike tiltak i menigheten. Den andre halvparten går til andre organisasjoner i lokalmiljøet, Norge eller utlandet. Hvem offeret går til, opplyses for hver gudstjeneste. Vi samler inn midler gjennom offerposer i benkeradene, bankterminal i gangen og via Vipps. 

Vi har i tillegg en fast givertjeneste i Fjellhamar menighet som er med på å finansiere fire ansatte i barne- og ungdomsarbeidet. For det første supplerer det ca 20% av lønnen til trosopplærer Karine Furnes Eriksen, da trosopplæringsmidlene kun dekker en 80% stilling. I tillegg dekker givertjenesten ungdomsarbeider Øystein Skarholm i 60% stilling og menighetsmusiker Sigrun Skårberg i 35 % stilling.

Du kan også gi til menighetens øvrige arbeid gjennom givertjenesten.
Har du spørsmål om givertjenesten? Kontakt givergruppa ved Stein Magnus Olafsrud, mob: 924 52 003.

Du kan bestille avtalegiro til givertjenesten på nett. Du registrerer all informasjon selv, og bekrefter avtalen med BankID. En enkel løsning for mange.

Eller du kan kontakte menighetskontoret på telefon 67 93 48 14 eller e-post menighetskontoret@lorenskog.kirken.no.
Hit går du også om du har spørsmål av praktisk art.
Husk at det er skattefradrag for slike gaver inntil kroner 30 000 kroner i året.

Menigheten tilbyr avtalegiro.

Last ned skjema for avtalegiro.