Vil du stille til valg til nytt menighetsråd?


 

Til høsten er det valg, og du har muligheten til å være kandidat til valget av nytt menighetsråd. Valget skjer samtidig med kommune- og fylkestingsvalget 8.-9. september, men i egne lokaler.

Valget gjelder menighetsrådet som skal sitte fra 2019 (november) til 2023.

Menighetsrådet er et viktig organ i kirken. Der får du innflytelse: du får være med på å bestemme sentrale sider ved livet i menigheten, og du kan selv komme med saker du ønsker tatt opp for å utvikle Fjellhamar menighet. Hvordan skal menigheten bli et enda viktigere fellesskapssted for alle generasjoner? Hva skal menigheten bety i lokalsamfunnet? Hvordan kan kirken bli viktig for mennesker i de nye områdene som bygges ut på Fjellhamar, som Fjellhamar Torg like ved kirken, og Stasjonsbyen et par kilometer unna. For å nevne noe.

Det er meget meningsfylt å sitte i menighetsråd. Og du får et felleskap også i dette rådet. 

For mer informasjon, eller for å melde din interesse, kontakt elisabeth.lund@lorenskog.kirken.no eller 48189009