Årsmøte Fjellhamar menighet og BUF


Årsmelding og regnskap for Fjellhamar menighet og BUF 2018

Les her!

 

I overenstemmelse med Lov om Den Norske Kirkes ordning og vedtak i menighetsrådets legges årsmelding og regnskap frem for årsmøtet 24.mars 2019, etter gudstjenesten, i Fjellhamar kirke.

Årsmelding og regnskapssammendrag for BUF (Barn og unge Fjellhamar menighet) legges frem samme dag.

FMM 1/2018:Momenter fra Årsmøtet 2018 og revisjonsberetning 2017

FMM 2/2018:Årsmelding og regnskap 2018

Årsmelding m. regnskapssammendrag BUF