Vil du være en agent for rettferdighet?


For 4.klassinger

 

Nok en gang tilkaller vi agenthjelp til Fjellhamar kirke. Denne gangen er det 4.klassinger som blir kallt inn til å lære om hvordan de kan være "agent for rettferdighet". Gjennom aktiviteter, refleksjoner og fortellinger ønsker vi å gi barna mulighet til å tenke rundt rettferdighet, både lokalt og globalt, og vi ønsker også å utfordre dem til å være med å handle i kampen for rettferdighet. Opplegget tar utgangspunkt i fastetiden, og ønsker å bidra til å gi denne tiden et innhold spesielt med fokus på solidaritet.

Agentkvelden finner sted i Fjellhamar kirke fredag 29.mars fra kl.16 til 19. 

Påmelding? Ta kontakt med trosopplærer Karine Furnes Eriksen på epost: karine@lorenskog.kirken.no 

Velkommen!