Tiltak mot spredning av Korona-virus pr.13.mars


Dette er tiltakene som er satt i verk:

 

 

1) Alle gudstjenester, og alle andre aktiviteter, møter og andakter avlyses inntil videre.
I de gudstjeneste det er tillyst dåp, gjennomføres dåpen for dåpsfamiliene som ønsker det, en familie om gangen, og med bare dåpsfølget tilstede.

Vi er i løpende kontakt med dåpsfamiliene, slik at disse skal være best mulig orientert.

2) Gravferd gjennomføres inntil videre med restriksjoner. 

3) Vedrørende konfirmasjon lørdag 2. mai. De planlagte konfirmasjonsgudstjenestene er avlyst. Berørte konfirmantfamilier har fått tilbud om alternative datoer/opplegg.

4) Smittevernregler følges ved begravelser og dåp. Blanta annet iverksettes praktiske ordninger for å skape nødvendig fysisk avstand mellom deltakerne. Det er i alle situasjoner viktig å ivareta god rutine for hånd- og hostehygiene. Håndhilsning frarådes.