Frivillig medarbeider


Frivillige medarbeidere er menighetens største ressurs. Sammen med de ansatte er det de som driver hele menigheten og skaper det miljøet vi har i kirken.

 

Vi vil gjerne at du er med og bidrar med noe du liker å gjøre, og som passer med den tiden du har mulighet til å bruke. Frivillige bidrar i alt fra praktiske ting til rådsarbeid, i barne- og ungdomsarbeid, i gudstjenester, besøkstjeneste med mer. Noen er med gjennom hele året, andre bidrar på enkeltaktiviteter (for eksempel Gratisuka).

Uansett har vi alltid behov for flere medarbeidere. Har du lyst til å være med?

___________________________________
Elisabeth Lund
Prest
41361990
 el799@kirken.no