Agent for rettferdighet (10 år)


Vi trenger flere agenter for rettferdighet, og inviterer alle fjerdeklassinger til å bli med!

 

Gjennom aktiviteter, refleksjoner og fortellinger ønsker vi å gi barna mulighet til å tenke rundt rettferdighet, både lokalt og globalt. Så kan vi sammen kjempe for mer rettferdighet i verden. Opplegget tar utgangspunkt i fastetiden, og kan gi denne tiden et spesielt fokus på solidaritet.

Det året barnet fyller ti år, vil dere motta invitasjon i posten med mer informasjon. Dette gjelder kun hvis barnet er døpt eller tilhørende kirken og dere bor i Fjellhamar sokn, men alle tiåringer er hjertelig velkomne!

___________________________________
Karine Furnes Eriksen
Trosopplærer
922 57 541
 ke653@kirken.no