Pre-konfirmasjon


Pre-konfirmasjon er et tilbud til 8. klassinger, hvor ungdommene får se hva kirken har å tilby i konfirmasjonstiden og i ungdomsårene generelt. 

 

På pre-konf inviteres alle 8. klassinger til Fjellhamar kirke. Her får man møte mange av ungdommene i miljøet, se film fra leirene og finne ut hva kirken kan tilby deg som ungdom. Man får også informasjon om de ulike konfirmasjonstilbudene som finnes i menigheten. 

Pre-konfirmasjon koster 250,-. Da får man en bok som er nyttig i konfirmasjonstida ("En helt overkommelig bibel"), samt medlemskap i ungdomsklubben Kjlrn. Medlemskapet gir rabatter på ulike turer ut året, som erfaringsmessig er populære blant konfirmantene. 

___________________________________
Espen Hægeland
Undervisningsprest
959 94 346
 bh765@kirken.no