Seniortreff våren 2022


Seniortreff er et lavterskeltilbud for aldersgruppen 60+. Normalt sett hver tredje fredag i måneden, kl. 11:00.

 

Seniorteff våren 2022. 

  • 21. januar, Seniortreff.  -  «Frelsesarmeen. Overblikk over og innblikk i en verdensvid bevegelse.»,  v/ Geir Solevåg.
  • 18. februar, Seniortreff. -  «En kirke for alle», v/ Elisabeth Kristiansen. 
  • 18. mars, Seniortreff.  – «Petter Dass», v/ Alf Knutsen 
  • 22. april, Seniortreff. -  «Kirkens nødhjelp», v/ Siv Bonde. 
  • 20. mai, Seniortreff.  -   Program ikke endelig avklart. 

Målet med samlingene er å være en plattform hvor mange kan føle seg inkludert, uten nødvendigvis å være faste kirkegjengere.

Fjellhamar menighet har et treff for seniorer hver tredje fredag i måneden kl. 11.00 til kl. 13.00 i underetasjen i kirken. Alle er velkomne til kaffe og vafler, kåseri/foredrag, en «tankestrek» knyttet til tro, utlodning samt en hyggelig prat uavhengig av tro og menighetstilknytning.

Seniorutvalget