Seniortreff høst 2021


Seniortreff er et lavterskeltilbud for aldersgruppen 60+. Normalt sett hver tredje fredag i måneden, kl. 11:00.

 

Seniorteff høsten 2021. 

  • 20. august: «Hvordan leve med sorg og savn», v/ diakon Christina Eikrem og prest Elisabeth Lund
  • 17. september: «Grenselostrafikken under krigen» - v/ Steinar Tosterud
  • 1. oktober - Tur til Norske grenselosers museum, Eidskog kommune. Mer info og påmelding kommer sener
  • 15. oktober: «Stefanus - Situasjonen for de kristne i Kina» - v/Johannes Morken
  • 19. november: «Franz av Assisi», Anne Helene Moksnes
  • 10 desember: «Julekrybbetradisjoner», Redaktør i avisen Vårt Land Berit Aalborg

Målet med samlingene er å være en plattform hvor mange kan føle seg inkludert, uten nødvendigvis å være faste kirkegjengere.

Fjellhamar menighet har et treff for seniorer hver tredje fredag i måneden kl. 11.00 til kl. 13.00 i underetasjen i kirken. Alle er velkomne til kaffe og vafler, kåseri/foredrag, en «tankestrek» knyttet til tro, utlodning samt en hyggelig prat uavhengig av tro og menighetstilknytning.


Reidar Kavlie-Borge
Leder Seniorutvalg
900 26 200