Seniortreff


Seniortreff er et lavterskeltilbud for aldersgruppen 60+. Normalt sett hver tredje fredag i måneden, kl. 11:00.

 

Pandemien har medført at det ikke er mulig å gjennomføre Seniortreff.

Det er håp om at vi snart kan komme tilbake til en normalsituasjon. Vi kommer tilbake med en oversikt over Seniorteff høsten 2021.  

 

Målet med samlingene er å være en plattform hvor mange kan føle seg inkludert, uten nødvendigvis å være faste kirkegjengere.

Fjellhamar menighet har et treff for seniorer hver tredje fredag i måneden kl. 11.00 til kl. 13.00 i underetasjen i kirken. Alle er velkomne til kaffe og vafler, kåseri/foredrag, en «tankestrek» knyttet til tro, utlodning samt en hyggelig prat uavhengig av tro og menighetstilknytning.


Reidar Kavlie-Borge
Leder Seniorutvalg
900 26 200