Bibelundervisning vår 2022


Det arrangeres bibelundervisning i Fjellhamar kirke, utvalgte fredagsformiddager i året. 

 

Bibelundervisning våren 2022

Bibelundervisningen er ment å gi påfyll av kristen kunnskap og være til inspirasjon for kristen tro. Et sted hvor vi skal kunne gå dypere ned i noen kristne tema enn hva som er mulig i en Gudstjeneste.

Program for vår 2022:

  • 4 februar, Bibelundervisning. - «Glede fra et fangenskap. En snartur gjennom Filipperbrevet», v/ Ole-Magnus Olafsrud.
  • 4. mars, Bibelundervisning. - «Når livet slår sprekker, hva da med troen?», v/ Jens Petter Jørgensen.
  • 1 april, Bibelundervisning. -  «Vårt Gudsbilde og bønn» v/ Gunnvor Hovland.
  • 6 mai. Bibelundervisning. - «Påsken varer helt til pinse», v/ Ole-Christian Kvarme.

Bibelundervisningen holdes i kirken kl 11 00 på fredager og varer en time. Etter dette blir ofte noen av oss "hengende igjen" og tar en kaffekopp.

Ta gjerne med en venn og kom. Husk gjerne på dette opplegget i aftenbønnen.

Kontaktperson: Rolv Bjelland, tlf: 977 54 043