Menighetens diakoniplan


Menighetsrådet vedtok høsten 2017 en ny diakoniplan, utarbeidet av menighetens diakoniutvalg.

 

Planen gjelder hele menigheten og beskriver punktvis hvilke diakonale områder menigheten ønsker å satse på i en fireårsperiode. 

Les planen her

___________________________________
Christina Marie Eikrem
Diakon
940 94 324
 ce799@kirken.no