Sorgstøtte


Når man opplever dødsfall i nære relasjoner, kan det være godt å ha noen å snakke med. Om det som har skjedd og reaksjonene man kjenner på. 

 

«Enhet for sorgstøtte» på Ahus tilbyr enkeltoppfølging og sorggrupper for alle under 60 år. For mer informasjon, klikk her eller ta kontakt: E-post: sorg@ahus.no / Tlf: 67 96 86 01.

Kirken tilbyr også oppfølging av sørgende, blant annet på oppfordring fra enheten på Ahus. Vi fokuserer på gruppen som ikke fanges opp der.

Fjellhamar og Skårer menighet tilbyr i samarbeid sorggruppe for gjenlevende partner. Gruppen er for deltakere over 55 år. Dersom du vil være med i en slik gruppe, eller kjenner noen som kan ha nytte av å delta her, så ta kontakt med diakon Christina (94094324 / CE799@kirken.no). Hun tar kontakt for å avklare om en slik gruppe passer for deg eller den du henviser til. en sorggruppe har 8 samlinger annenhver tirsdag kl. 12.00-13.30 i Skårer kirke. Dette er et gratistilbud for alle, uten krav om tilhørighet eller deltakelse i kirken. 

Når vi har avgrenset oss til gjenlevende partner så er det for å begynne et sted der vi vet det er et behov blant flere. Men ta gjerne kontakt om du er i en annen rolle, f.eks. at du har mistet et barn eller et barnebarn, eller at du har mistet en forelder eller søsken, eller andre relasjoner. Så kan vi sammen se hvordan vi kan møte ditt behov, f.eks. om det er grupper i andre menigheter som kan passe for deg. 

___________________________________
Christina Marie Eikrem
Diakon
940 94 324
 ce799@kirken.no