Sorgstøtte


Når man opplever dødsfall i nære relasjoner, kan det være godt å ha noen å snakke med. Om det som har skjedd og reaksjonene man kjenner på. 

 

«Enhet for sorgstøtte» på Ahus tilbyr enkeltoppfølging og sorggrupper for alle under 60 år. For mer informasjon, klikk her eller ta kontakt: E-post: sorg@ahus.no / Tlf: 67 96 86 01.

Kirken tilbyr også oppfølging av sørgende, blant annet på oppfordring fra enheten på Ahus. Vi fokuserer på gruppen som ikke fanges opp der, altså de over 60 år. Dette er et gratistilbud for alle, uten krav om tilhørighet eller deltakelse i kirken. 

Sorggruppene som tilbys er:
 - "Livet etterpå", for alle voksne (over 55 år) som har mistet ektefelle, samboer eller kjæreste. Les mer her...
 -  Sorggruppe for besteforeldre som har mistet barnebarn. Les mer her...

___________________________________
Christina Marie Eikrem
Diakon
940 94 324
 ce799@kirken.no