Besøkstjeneste


Vi vet det er mange som kjenner på ensomhet. Vi tror at det å få besøk eller å komme seg ut en tur, kan lyse opp hverdagen.

 

Besøkstjenesten er en organisert tjeneste av diakon og frivillige som ønsker å bruke noe av sin tid sammen med et annet menneske. Hvor ofte og hvor lenge avtales på forhånd. Det kan være fra en gang i uken til hver 14. dag, alt etter hva som er mulig og ønskelig. På det første besøket blir en kontaktperson med. Kontaktpersonen vil også følge opp underveis

Tilbudet er gratis. Alle er velkomne til å ta kontakt, så forsøker vi å møte de behovene som finnes. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta litt tid før vi finner rett person til den enkelte. 

Besøkstjenestens muligheter
Besøkstjenesten er avgrenset i forhold til oppgave og tid. Det betyr at besøksvennen ikke har anledning til å gå inn i oppgaver som skal dekkes av hjemmesykepleie eller hjemmehjelp. Derimot kan det være en person som har tid til å sitte ned, prate og gjøre noe sammen med deg. Hva dere gjør kan dere bli enige om underveis.

Taushetsplikt og sikkerhet
Alle i besøkstjenesten er underlagt taushetsplikt. Hvis det er spørsmål underveis kan dette tas opp med besøksvenn eller kontaktperson. Det er lov å prøve og se hvordan det går. Hvis du ikke lenger ønsker å motta besøk, avsluttes kontakten.

Ønsker du besøk eller vet du om noen som trenger det? Eller ønsker du selv å være en besøksvenn? Ta kontakt med diakon Christina Eikrem. 

___________________________________
Christina Marie Eikrem
Diakon
940 94 324
 ce799@kirken.no