Sykehjemstjeneste


I Norge har vi lovfestet rett til åndelig og eksistensiell omsorg i den siste fasen av livet. Fjellhamar menighet tilbyr ulike tjenester på sykehjemmene i Lørenskog, først og fremst på Lørenskog sykehjem.

 

«For de fleste er religionsfrihet en selvfølge. For mennesker som er avhengige av hjelp fra andre, er religionsfrihet derimot ikke alltid en selvfølge.» (Meld.St.15: Leve hele livet. En kvalitetsreform for eldre).

Å få dekket åndelige og eksistensielle behov skal være del av en helhetlig omsorg. Annenhver onsdag kl. 11:30 arrangerer Fjellhamar menighet andakt på Lørenskog sykehjem, med diakon og noen ganger prest til stede. Det tilbys også åndelig omsorg i form av samtale, salmesang, bønn og nattverd.

Har du spørsmål eller ønsker å bidra, ta kontakt med diakon Christina Eikrem.

___________________________________
Christina Marie Eikrem
Diakon
940 94 324
 ce799@kirken.no