Skyss til kirken


Sliter du med å komme deg til kirken? Vi kan hjelpe deg. 

 

Fjellhamar menighet ønsker å legge til rette for at mennesker som ønsker å komme seg til og fra gudstjeneste skal få muligheten til dette. Ta kontakt med diakonen hvis dette skulle være av interesse for deg, eller dersom du ønsker å bidra i kjøretjenesten.

___________________________________
Christina Marie Eikrem
Diakon
940 94 324
 ce799@kirken.no