Smågrupper


Menigheten samles i både små og store fellesskap. Ønsker du å bli med i en smågruppe?

 

I det store fellesskapet møter man mange og ikke alltid de samme. Slik som i gudstjenestene kl. 11 og kl. 17, på SUPERtirsdag, ungdomsklubben og Seniortreff. I smågruppene møtes færre og de samme hver gang, et sted der man blir bedre kjent og har mer tid og ro. 

Nærmere 90 stk. er med i en smågruppe, som finnes i mange slag. Noen smågrupper er bare for menn eller kvinner, andre er blandet og noen er for ungdom eller unge voksne. Innholdet og formen varierer også. Noen er bibelgrupper der man prater ut fra en bibeltekst, f. eks. søndagens tekst. Andre er samtalegrupper om liv og tro, og noen er Jesus-grupper som fokuserer på livet med Gud. Smågruppene møtes i hjemmene på kveldstid, alt fra hver annen til hver sjette uke. 

Hvis du kan tenke deg å være med i en smågruppe, vil vi gjerne hjelpe deg med det. Ta kontakt med sokneprest Tor Martin Synnes. 

___________________________________
Tor Martin Synnes
Sokneprest
971 14 582
 ts547@kirken.no