Ekstra menighetsmøte


 

 

I overensstemmelse med Lov om Den Norske Kirkes ordning og vedtak i menighetsrådet, innkalles Fjellhamar menighet til menighetsmøte søndag 28. april 2019, etter gudstjenesten, i Fjellhamar kirke. Fjellhamar menighetsråd har etter samtale med nominasjonskomiteen besluttet å innkalle til menighetsmøte for å drøfte en evt. reduksjon av faste medlemmer i menighetsrådet.

 

Saksliste:

FMM 3/2019: Endring av antall medlemmer og varamedlemmer

 

 

Fjellhamar menighetsråd