Fjellhamar kirke på nett


Se gudstjenester og andre ting på Facebook eller YouTube!

 

Store deler av vår virksomhet som kirke handler om å samles. Til gudstjeneste, babysang, ungdomsklubb, bibelundervisning, kirkekaffe og mye annet. Nå må vi finne andre måter å samles på, i hvert fall for en periode. Det kan være både spennende og lærerikt, selv om vi selvsagt ser frem til å kunne møtes i våre kirkebygg!

Den enkleste og tryggeste måten og samles, er over internett. Derfor vil det fremover være mye som skjer på menighetens facebook-side - trykk her for å se. Vi kaller det Fjellhamar nettkirke. Her vil det komme små drypp av f.eks., andakter, musikk og fasteaksjon. I tillegg vil det være mulig å følge digitale gudstjenester, konserter og andre ting som skjer på nett. 

Vi har som mål å legge ut noe hver dag. Følg derfor med, og bli med i fellesskapet på nett! 

Noen flotte ildsjeler har også laget facebook-gruppen Krisekaffe, som en erstatning for det sosiale fellesskapet under kirkekaffen. Her er det mulig å dele både smått og stort. Bli gjerne med i den. 

Har du behov for å snakke med noen, er det også muligheter for det. Trykk her for å finne informasjon om det. 

 

Vær med å be for den vanskelige tiden vi er inne i, og at vi så fort som mulig skal få komme tilbake til en vanlig hverdag!