Vi takker teknisk crew!


Det har blitt jobbet hardt "backstage" i kirken de siste månedene. 

 

Også som kirke har vi opplevd at de siste månedene har vært annerledes. Dette har blant annet ført til at vi ikke har hatt gudstjenester i kirken som vanlig.

Takket være denne fantastiske gjengen har vi likevel fått mulighet til å produsere både gudstjenester kl 11:00, G2, konserter, Kjlrn-kvelder, quiz og mye annet.

Denne gjengen, bestående av: Brynjar Sætre, Magnus Stensrud, Jon Torp, Martin Østby, Håvard Strand, Amund Alstad, Gunnar Amadeus Syversten, Kristoffer Johnsen, Øystein Skarholm, Annette Nordby, Henrik Andersen, Mathias Værnes, Marius Lindaas og Freddy Olsen har gjort en formidabel innsats og produsert meget gode sendinger på Facebook og YouTube.

Vi er meget takknemlige, med en ekstra takk til Jon som har stilt med TV-buss full av utstyr!