Årsmøtet for Fjellhamar menighet er flyttet fra 25.april til 30.mai


I overenstemmelse med Lov om Den Norske Kirkes ordning og vedtak i menighetsrådets legges årsmelding og regnskap frem for årsmøtet 30.mai 2021, umiddelbart etter gudstjenesten, i Fjellhamar Kirke

Forslag til saker som ønskes tas opp meldes til leder Arild Isaksen på mail innen lørdag 15.mai 2021
 

 

Saksliste:
1.Godkjennelse av innkalling og saksliste, valg av ordstyrer,
referent og to personer til å undertegne protokollen.
2. Revisjonsberetning for 2019 fra revisor BDO fremlegges
3. Referat fra årsmøtet 2020
4. Årsmelding fra menigheten
5. Årsmelding fra LFR
6. Presentasjon om spørreundersøkelse om menighetens strategi
7. Informasjon om koronasituasjonen og arbeidet i menigheten
8.Informasjon om arbeidet med korpartiet i Fjellhamar kirke
9. Eventuelt

Velkommen til møtet!