Velkommen til fellesgudstjenester i sommer


Sommergudstjenester i alle tre kirkene våre

 

Nå midt på sommeren har vi i Fjellhamar menighet fellesgudstjenester med Skårer menighet hvor vi veksler på å være i de tre ulike kirkene våre. Alle gudstjenestene begynner kl. 11.00. Hjertelig velkommen til gudstjeneste på følgende dager og steder:

5. juli kl. 11.00 i Skårer kirke. Prest Tor Martin Synnes og organist Anders Fjeld Meyer

12. juli kl. 11.00 i Fjellhamar kirke. Prest Onesimus Jalanta-Nagari og organist Tonhild Kråkenes

19. juli kl. 11.00 i Skårer kirke. Prest Svein Skarholm og organist Anders Fjeld Meyer

26. juli kl. 11.00 i Lørenskog kirke. Prest Tormod Westermoen og organist Anders Fjeld Meyer

2. august kl. 11.00 i Fjellhamar kirke. Prest Elisabeth Lund og organist Maria Brabrand.

Etter flere måneder med først avlyste gudstjenester og så en tid med begrenset plass, er det nå tillat til å samle 200 stykker. For å overholde 1 meters regelen må vi begrense antallet i Fjellhamar kirke til 140 og Skårer kirke til 100/140. Det betyr i praksis at alle som ønsker å komme i gudstjenestene våre kan komme og være trygge på at det er plass til dem. I Lørenskog kirke som er betydelig mindre er antallet satt til 40, men det vil ut fra erfaring med sommergudstjenestene også være plass nok til alle når vi ikke har dåp. 

Vi er fortsatt pålagt å ha lister over hvem som har vært til stede. Disse listene med telefonnummer makuleres etter 10 dager. 

Det har vært og er fremdeles en spesiell tid vi opplever sammen nå. Vi har ikke siden krigstid opplevd at samfunnet som helhet har blitt såpass stengt ned og hvor våre hverdager har blitt sterkt påvirket. Og vi må leve med usikkerheten for hvor lenge det vil vare. Og det er krevende for oss om enn på litt ulike måter. Noen av oss må være veldig forsiktige, og vi må alle ta hensyn til hverandre. Noen savner veldig å gi en klem når vi møtes, andre synes det er helt greit å slippe akkurat det. Uavhengig av hvordan vi opplever dette så trenger vi hverandre minst like mye som før. Så la oss både som menighet og enkeltpersoner huske på hverandre med telefon, besøk med avstand og trygge kirkebesøk som vi legger i selen for å gi oss alle.

God sommer og vel møtt til gudstjenester i kirken!