Velkommen til menighetsmøte


Møter er om gudstjenesten. Mer info kommer.

 

Siden 2011 har kirken og etter hver Fjellhamar menighet, jobbet med en såkalt ny grunnordning for gudstjenesten. Etter å ha laget den og revidert den, er det nå en ny runde med det som heter "Justert ordning for hovedgudstjenesten". Det handler om mange små og store enkeltting rundt gudstjenesten og liturgien. Slik som når menigheten skal stå, den liturgiske musikken, og andre ting rundt de ulike gudstjenesteleddene.

Menighetsrådet vil legge frem et forslag på menighetsmøtet søndag 8. november kl. 12.30, rett etter gudstjenesten.