Velkommen til gudstjeneste på søndag


100-åringen Lørenskog mannskor kommer og synger for oss

 

Velkommen til gudstjeneste i Fjellhamar kirke på søndag! Vi samles under gode smitteverntiltak til gudstjeneste fordi fellesskap betyr mye for oss. Både med Gud og hverandre. På søndag er det en dåp, og vi har med oss 100-åringen, Lørenskog mannskor, som vil få overrekt gave og vil synge for oss. PS. Mannskoret vil stå med koronariktig avstand til hverandre og ikke som på bildet fra 2018.

Det er TV-aksjonsdagen, "et hav av muligheter", så ofringen går til WBF sitt arbeid mot plast i havet. Tekstene handler om vennskap. Og her også gjelder det både med hverandre og med Gud. Gudstjenesten ledes av organist Maria Brabrand og prest Tor Martin Synnes.