Kirken er her også nå!


Det meste av det vi hadde planlagt i Fjellhamar menighet er nå avlyst, men vi er tilstede på andre måter!

 

I denne tida er det viktig at vi tar vare på hverandre!

Det meste av det vi hadde planlagt i Fjellhamar menighet er nå avlyst. Vi kan bare ha kirken åpen for noe av aktiviteten for barn og unge, begravelser/bisettelser, dåp og vielser.

Jula kan være en ekstra sårbar tid for mange. Vi vil minne om muligheten til å ringe oss som jobber i kirka. Ta gjerne kontakt med prester eller diakon på mail eller telefon (se kontaktinformajson under "Kontakt"). Vi snakker gjerne om løst og fast, eller om de større tingene i livet.

Vi minner også om kirkens SOS' døgnåpne krisetelefon: 22400040

Vi vil oppfordre alle til å også ta kontakt med hverandre. Ring, eller send en melding til folk du kjenner!
Mange av smågruppene i menigheten møtes nå digitalt, og det er også en måte å være sammen på!

Fjellhamar menighet er også tilstede på Facebook og YouTube.

Her legger vi stadig ut musikk, hilsner, humor og alvor. 

Vi har for eksempel:

  • Juleaksjon med julekonsert som erstatter den tradisjonelle julemessa
  • Preken/gudstjeneste på søndagene
  • Adventskalender i desember

Håper du holder kontakten!